Gas voor bedrijven flink duurder

De gasprijs voor bedrijven is de afgelopen drie jaar flink omhoog gegaan. De prijsstijging was het grootst voor bedrijven met een klein tot middelgroot verbruik. Dat komt bij deze categorie verbruikers voor een belangrijk deel door belastingmaatregelen.

Gasprijs bij klein tot middelgroot verbruik meest gestegen

Voor bedrijven met een klein tot middelgroot verbruik  steeg de gasprijs flink. Zij betaalden in 2013 gemiddeld 33 procent meer voor gas dan drie jaar eerder. De gasprijs voor bedrijven met een groot tot zeer groot verbruik (10 tot 1 000 terajoule) is in de periode 2010-2013  minder sterk gestegen, maar ook hier is sprake van een flinke stijging. Voor ondernemingen met een zeer groot verbruik steeg de prijs 23 procent, voor grootverbruikers met 18 procent

De prijsstijging exclusief belastingen was daarentegen in de periode 2010-2013 juist groter naarmate het verbruik hoger was.

Stijging gasprijs bedrijven per verbruikscategorie

Stijging gasprijs bedrijven per verbruikscategorie

Belasting belangrijke oorzaak

Belastingverhoging vormt een belangrijke oorzaak van de gestegen gasprijs bij kleine tot middelgrote verbruikers. In 2012 is het btw-tarief van 19 naar 21 procent verhoogd, en op 1 januari 2013 is er een extra belasting op energie gekomen, de Opslag Duurzame Energie. Daarnaast is de prijs gestegen omdat kleine tot middelgrote verbruikers per 1 januari 2013 in dezelfde schijf van energiebelasting vallen als particulieren. Daarmee is het tarief voor deze categorie bedrijven flink hoger geworden. De prijs van gas bestond voor kleine tot middelgrote verbruikers in 2013 voor ruim 40 procent uit belastingen. In 2010 lag dat aandeel op 38 procent.

Gemiddelde gasprijs bij klein tot middelgroot verbruik

Gemiddelde gasprijs bij klein tot middelgroot verbruik

Stanley Cramer

Bron: StatLine, Aardgas en elektriciteit, gemiddelde prijzen van eindverbruikers