Uitzenduren

In de wet 'flexibiliteit en zekerheid' zijn de uitzenduren gesplitst in fases: uitzendovereenkomsten voor de duur van een opdracht en overeenkomsten voor bepaalde of onbepaalde tijd.

In de cao voor uitzendkrachten van de Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU) wordt onderscheid gemaakt tussen fase A enerzijds en fase B + C anderzijds. Tot fase A behoren uitzendkrachten die voor de uitzendorganisatie werken op contractbasis, zonder regulier dienstverband. In fase A is het voor beide partijen, uitzendbranche en uitzendkracht, gemakkelijker om het dienstverband te beëindigen dan in de daaropvolgende fasen B en C. Uitzenduren in fase B en C zijn in de vorm van langere contracten (detachering en payroll) waarbij de uitzendkrachten in vaste dienst zijn van het uitzendbureau.