Conjunctuurbeeld nagenoeg stabiel

Het conjunctuurbeeld volgens de Conjunctuurklok van het CBS is van april op mei niet veranderd. Het economisch herstel is broos en maakt al een paar maanden pas op de plaats. Verbeteringen en verslechteringen in de Conjunctuurklok hielden elkaar nagenoeg in evenwicht. Het zwaartepunt van de indicatoren in de Conjunctuurklok ligt wel iets minder diep in de fase van herstel doordat er drie indicatoren zijn teruggevallen naar het kwadrant van laagconjunctuur.

Het consumentenvertrouwen steeg in mei 3 punten en kwam uit op -2. De stemming onder consumenten is sinds de zomer van 2013 sterk verbeterd, maar de indicator is nog negatief. De stemming onder ondernemers in de industrie is voorzichtig optimistisch. De indicator van het producentenvertrouwen steeg van 0,3 in april naar 0,7 in mei.

Ook de bestedingscategorieën uitvoer van goederen, bedrijfsinvesteringen en consumptie door huishoudens verbeterden. Het volume van de uitvoer van goederen was in maart 0,7 procent groter dan een jaar eerder. De bedrijfsinvesteringen in materiële vaste activa waren in maart 4,3 procent hoger. Huishoudens besteedden 2,3 procent minder aan goederen en diensten dan in maart 2013. Door het relatief zachte weer verbruikten zij fors minder gas.

Er zijn in april 700 bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) failliet verklaard. De gemiddelde dagproductie van de industrie was in maart 1,4 procent hoger dan in maart 2013.

Het beeld van de arbeidsmarkt blijft somber. Het aantal banen daalde in het eerste kwartaal verder. De voor seizoeneffecten gecorrigeerde werkloosheid liep in april iets verder op. Met 8,7 procent van de beroepsbevolking blijft de werkloosheid hoog. Er waren in het eerste kwartaal wel meer vacatures dan in het vierde kwartaal van 2013. Het totaal aantal uitzenduren groeide in het eerste kwartaal van 2014 met 0,7 procent ten opzichte van het vierde kwartaal van 2013. De toename was iets kleiner dan in de voorgaande kwartalen.

Het meest recente cijfer over de economische groei betreft het eerste kwartaal van 2014. Vergeleken met het vierde kwartaal van 2013 kromp de economie met 1,4 procent. Dit is toe te schrijven aan lager aardgasverbruik door het relatief zachte weer. Bij de kwartaal-op-kwartaalgroei is rekening gehouden met werkdag- en seizoeneffecten. Ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder kromp de Nederlandse economie in het eerste kwartaal van 2014 met 0,5 procent.

Bruto binnenlands product (bbp)

Bruto binnenlands product (bbp)

Meer cijfers staan in het dossier Conjunctuur.

Voor meer conjunctuurinformatie zie: conjunctuurbericht.