Conjunctuurbeeld weinig veranderd

Het conjunctuurbeeld is van maart op april nauwelijks veranderd. Verbeteringen en verslechteringen in de Conjunctuurklok hielden elkaar nagenoeg in evenwicht. Het zwaartepunt van de indicatoren in de Conjunctuurklok ligt in de fase van herstel. Op vijf na presteren alle indicatoren echter nog onder hun langjarige trend.

Het consumentenvertrouwen steeg in april 2 punten en kwam uit op -5. De stemming onder consumenten is sinds de zomer van 2013 sterk verbeterd, maar de indicator is nog negatief. De stemming onder ondernemers in de industrie is voorzichtig optimistisch, maar ze waren in april wel wat minder positief dan een maand eerder. De indicator van het producentenvertrouwen kwam uit op 0,3, tegen 1,1 in maart.

Ook de bestedingscategorieën uitvoer van goederen, bedrijfsinvesteringen en consumptie door huishoudens verbeterden. Het volume van de uitvoer van goederen was in februari 1,4 procent groter dan een jaar eerder. De bedrijfsinvesteringen in materiële vaste activa waren 9,2 procent hoger. Huishoudens besteedden in februari 1,2 procent minder aan goederen en diensten dan in februari 2013.

Er zijn in maart 521 bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) failliet verklaard. De gemiddelde dagproductie van de industrie was in februari 5,2 procent hoger dan in februari 2013.

Het beeld van de arbeidsmarkt blijft somber. Het aantal vacatures groeide in het vierde kwartaal, net als het aantal uitzenduren in fase A. Het aantal banen daalde daarentegen verder. De voor seizoeneffecten gecorrigeerde werkloosheid kwam in maart uit op 684 duizend. Met 8,7 procent van de beroepsbevolking blijft de werkloosheid hoog.

Het meest recente cijfer over de economische groei betreft het vierde kwartaal van 2013. Vergeleken met het derde kwartaal groeide de economie met 0,9 procent. Bij de kwartaal-op-kwartaalgroei is rekening gehouden met werkdag- en seizoeneffecten. Ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder groeide de Nederlandse economie in het vierde kwartaal van 2013 met 0,8 procent.

Bruto binnenlands product (bbp)

Bruto binnenlands product (bbp)

Meer cijfers staan in het dossier Conjunctuur.

Voor meer conjunctuurinformatie zie: conjunctuurbericht.