Conjunctuurbeeld niet veranderd

Het conjunctuurbeeld is van februari op maart niet veranderd. Verbeteringen en verslechteringen in de Conjunctuurklok hielden elkaar in evenwicht. Het zwaartepunt van de indicatoren in de Conjunctuurklok ligt in de fase van herstel. Op vier na presteren alle indicatoren echter nog onder hun langjarige trend.

Het consumentenvertrouwen steeg in maart 3 punten en kwam uit op -7. De stemming onder consumenten is sterk verbeterd, maar de indicator is nog negatief. De stemming onder producenten in de industrie verbeterde ook. De indicator van het producentenvertrouwen steeg van -0,1 in februari naar 1,1 in maart.

Huishoudens besteedden in januari 1,5 procent minder dan in januari 2013. Het volume van de uitvoer van goederen was 0,4 procent kleiner dan een jaar eerder. De bedrijfsinvesteringen in materiële vaste activa waren 6,7 procent hoger.

De gemiddelde dagproductie van de industrie was in januari 2,0 procent hoger dan in januari 2013. In februari zijn 606 bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) failliet verklaard.

Het beeld van de arbeidsmarkt blijft somber. Het aantal vacatures groeide in het vierde kwartaal, net als het aantal uitzenduren in fase A. Het aantal banen daalde daarentegen verder. De voor seizoeneffecten gecorrigeerde werkloosheid liep in februari op naar 691 duizend. Met 8,8 procent van de beroepsbevolking blijft de werkloosheid hoog.

Het meest recente cijfer over de economische groei betreft het vierde kwartaal van 2013. Vergeleken met het derde kwartaal groeide de economie met 0,9 procent. Bij de kwartaal-op-kwartaalgroei is rekening gehouden met werkdag- en seizoeneffecten. Ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder groeide de Nederlandse economie in het vierde kwartaal van 2013 met 0,8 procent.

Bruto binnenlands product (bbp)

Bruto binnenlands product (bbp)

Meer cijfers staan in het dossier Conjunctuur.

Voor meer conjunctuurinformatie zie: conjunctuurbericht.