Getrouwd

Het betreft hier vrouwen die gehuwd waren en samenwoonden met hun partner.