Meer hoogopgeleide vrouwen zijn op hun 30e moeder

De afgelopen jaren is het aandeel hoogopgeleide vrouwen dat op hun 30e moeder was gestegen. Het aandeel moeders onder laagopgeleide vrouwen van 30 is juist gedaald.

Ruim een op de drie hoogopgeleide vrouwen van 30 is moeder

Van de hoogopgeleide vrouwen die in 1980 zijn geboren, had 37 procent op 30-jarige leeftijd minimaal één kind. Onder de 30-jarige hoogopgeleide vrouwen uit 1970 was dat nog 30 procent. Van de laagopgeleide vrouwen uit 1980 was 69 procent op haar 30e moeder, tegen 72 procent van de laagopgeleide vrouwen uit 1970.

Aandeel moeders onder 30-jarige vrouwen

Aandeel moeders onder 30-jarige vrouwen

Aandeel getrouwde 30-jarigen sterker gedaald onder laagopgeleide vrouwen

Laagopgeleide vrouwen trouwen over het algemeen jonger dan hoogopgeleide vrouwen. Van de laagopgeleide vrouwen die in 1970 werden geboren, was 54 procent op hun 30e getrouwd, tegen 40 procent van hun hoogopgeleide leeftijdsgenoten.

Dit verschil is in tien jaar tijd een stuk kleiner geworden. Het aandeel dat met 30 jaar getrouwd was, daalde veel sterker onder laagopgeleide vrouwen (van 54 naar 41 procent) dan onder hoogopgeleide vrouwen (van 40 naar 37 procent).

Aandeel gehuwden onder 30-jarige vrouwen

Aandeel gehuwden onder 30-jarige vrouwen

Ruben van Gaalen

Bronnen: