Uitzenduren

Een uitzendkracht die langere tijd voor een uitzendbureau werkt doorloopt drie fasen.
Het eerste contract voor bepaalde tijd staat bekend als “fase A” en telt 78 weken.
De gewerkte uren in deze periode worden omschreven als uitzenduren.
Fase B telt 104 weken. Gedurende fase B is de uitzendkracht in reguliere dienst bij het uitzendbureau voor bepaalde tijd.

Na deze 182 weken gaat fase C in, een contract voor onbepaalde tijd bij de uitzendorganisatie. De uren die in fases B en C worden gemaakt heten detacheringsuren.
In fase A is het voor beide partijen gemakkelijker het contract te beëindigen dan in de fases B en C het geval is.