Meten van tevredenheid

De gegevens komt uit het onderzoek Sociale samenhang & Welzijn van het CBS. In dit onderzoek is in 2012 gevraagd naar de tevredenheid met het leven in het algemeen, en naar de tevredenheid met verschillende deelaspecten van het leven. Alle respondenten hebben dezelfde vragen beantwoord, met uitzondering van de vraag naar de tevredenheid met het werk of de dagelijkse bezigheden. Mensen die werken (minimaal 12 uur per week) kregen de vraag naar de tevredenheid met het werk, en de rest kreeg de vraag naar de tevredenheid met de dagelijkse bezigheden.

Antwoorden zijn gegeven op een schaal van 0 tot en met 10, waarbij 0 gelijk is aan ‘volledig ontevreden’ en 10 gelijk is aan ‘volledig tevreden’. Voor deze publicatie zijn mensen als volgt ingedeeld naar mate van tevredenheid:

  • Score 0 t/m 4: ontevreden
  • Score 5 en 6: niet tevreden, niet ontevreden
  • Score 7 en 8: tevreden
  • Score 9 en 10: zeer tevreden

Alle cijfers in dit artikel hebben betrekking op personen van 18 jaar of ouder, die deel uitmaken van een particulier huishouden in Nederland.