Met pensioen gaan

Personen met als voornaamste inkomensbron pensioen die een jaar eerder arbeid als voornaamste inkomensbron hadden. Bij pensioen gaat het om uitkeringen in het kader van de Algemene Ouderdomswet (AOW) en de Algemene Nabestaandenwet (ANW), oorlogs- en verzetspensioenen en overige (aanvullende) pensioenen en lijfrenten. Voor dit artikel is uitgegaan van de voornaamste inkomensbron van de maand september van een jaar.

De gegevens tot het voorlaatste verslagjaar zijn ontleend aan het definitieve Sociaal Statistisch Bestand. De cijfers over de laatste twee verslagjaren zijn steeds gebaseerd op gegevens uit de Polisadministratie en hebben de status ‘voorlopig’.