Totale in- en uitstroom als percentage van de beroepsbevolking

De som van de instroom en de uitstroom van een bepaalde (sub)groep, als percentage van deze (sub)groep van de beroepsbevolking. Dit verhoudingsgetal geeft per leeftijdsgroep een maat voor de dynamiek in de WW.