Deelnemers beroepspraktijkvorming

De aantallen deelnemers die beroepspraktijkvorming volgen zijn niet gelijk aan de aantallen mbo-leerlingen die op StatLine staan vermeld. De telling van leerlingen vindt plaats op een peildatum: 1 oktober. De telling van deelnemers beroepspraktijkvorming gebeurt via integrale waarneming door het hele jaar heen.Niet elke mbo-er volgt beroepspraktijkvorming op 1 oktober. Ook in de loop van een schooljaar kunnen leerlingen gaan deelnemen aan of stoppen met beroepspraktijkvorming. Deze effecten zijn wel verdisconteerd in de berekening van de uitgaven aan beroepspraktijkvorming