Beroepspraktijkvorming

Leren in de praktijk maakt deel uit van iedere opleiding in het beroepsonderwijs. Dit praktijkgedeelte wordt beroepspraktijkvorming genoemd. Hierin bestaan twee vormen:

  • Bij een stage is een leerling voor maximaal zes maanden werkzaam binnen een leerbedrijf. Stages komen voor in de beroepsopleidende leerweg (bol) van het mbo en in de voltijdopleidingen van het hbo.
  • Bij duaal onderwijs gaat een leerling, gedurende de hele studie, één of twee dagen in de week naar school en werkt de overige dagen in de praktijk. Duaal onderwijs heeft betrekking op de leerwerktrajecten van het vmbo, de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) van het mbo en de duale opleiding van het hbo.