Godsdienstig

De gegevens komen uit de Enquête Beroepsbevolking. Daarin is gevraagd of een persoon zich rekent tot een kerkelijke gezindte of levensbeschouwelijke groepering, waarbij een aantal categorieën wordt voorgelegd: rooms-katholiek, gereformeerd, Nederlands hervormd, islam, hindoe, boeddhist, jood en ‘andere gezindte’.

Het bezoek aan religieuze diensten is vastgesteld op basis van de vraag hoe vaak men daarheen gaat: wekelijks, 2-3 keer per maand, 1 keer per maand, minder dan 1 keer per maand en ‘zelden of nooit’. De personen die eerder hebben aangegeven niet tot een kerkelijke gezindte of levensbeschouwelijke groepering te behoren zijn gevoegd bij de categorie ‘zelden of nooit’.