Internet

Voor dit onderzoek is gebruik gemaakt van de CBS-enquête ICT-gebruik huishoudens en personen. Deze enquête wordt sinds 2005 jaarlijks gehouden onder personen van 12 jaar en ouder (tot en met 2011 was de onderzoekspopulatie 12 tot 75 jaar). Het onderzoek wordt door alle lidstaten van de Europese Unie uitgevoerd. Hierdoor is het mogelijk de Nederlandse uitkomsten in Europees perspectief te plaatsen.

Bij de berekening van de uitkomsten in dit artikel zijn alle personen in de betreffende leeftijdsgroepen als basis genomen, dus niet alleen internetgebruikers. Hierdoor zijn deze uitkomsten niet zonder meer vergelijkbaar met uitkomsten in publicaties waar alleen wordt uitgegaan van internetgebruikers.