Aantal faillissementen daalt

In november 2013 zijn 576 bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) failliet verklaard. Dat is het laagste aantal in een maand tot nu toe in 2013. De daling van 168 faillissementen t.o.v. oktober heeft voor groot deel te maken met het aantal zittingsdagen van de rechtbank. Oktober had een extra zittingsdag. Van de in november 2013 failliet verklaarde bedrijven waren de meeste actief in de handel (158).

Het aantal in een bepaalde maand uitgesproken faillissementen hangt nauw samen met het aantal zittingsdagen van de rechtbank in die maand. Dit kan van maand tot maand sterk fluctueren. Voor een beter beeld van de ontwikkeling van het aantal faillissementen wordt daarom doorgaans gekeken naar de ontwikkeling van het voortschrijdend driemaandsgemiddelde. In november kwam dit gemiddelde uit op 639. Het gemiddelde is voor de vierde achtereenvolgende keer lager dan in de voorgaande maand.

Er zijn in de eerste elf maanden van 2013 veel faillissementen uitgesproken. Met 7 674 is het aantal failliet verklaarde bedrijven en instellingen nu al hoger dan het totaal in 2012. In dat jaar zijn 7 373 bedrijven en instellingen failliet verklaard.

Faillissementen van bedrijven en instellingen (excl. eenmanszaken)

Faillissementen van bedrijven en instellingen (excl. eenmanszaken)
Meer cijfers staan op de themapagina Bedrijven.

Voor meer conjunctuurinformatie zie: conjunctuurbericht.