Minder mensen nemen deel aan re-integratietrajecten

Het aantal personen dat deelneemt aan een re-integratietraject is tussen 2010 en 2012 met bijna 28 duizend afgenomen. Vooral minder jongeren kregen van een gemeente een aanbod voor re-integratie naar werk. Eind 2012 waren er 195 duizend deelnemers.

Budget voor re-integratie verminderd

Re-integratietrajecten worden door gemeenten aangeboden en zijn bedoeld om mensen betere kansen op de arbeidsmarkt te geven. De daling van het aantal deelnemers is een gevolg van de vermindering van het participatiebudget, waaruit re-integratie gefinancierd wordt. Dit budget wordt door het Rijk beschikbaar gesteld. Tussen 2008 en 2010 steeg het aantal personen met een traject van 189 duizend naar 223 duizend. Eind 2012 was het aantal tot 195 duizend gedaald, waaronder iets meer vrouwen dan mannen.

Personen met een re-integratietraject, einde van het jaar

Personen met een re-integratietraject, einde van het jaar

Vooral minder jongeren krijgen re-integratie

In 2012 zijn vooral minder jongeren onder de 27 jaar begonnen aan een re-integratietraject. Van de in totaal 121 duizend nieuwe deelnemers in 2012 behoorde 19 procent tot de jongeren. Zowel in 2010 als 2011 ging het nog om 27 procent.

De afname bij jongeren hangt samen met gewijzigd overheidsbeleid voor de bijstand, waarin het merendeel van de deelnemers aan re-integratie zit. In 2012 werd beleid ingevoerd om de instroom van jongeren in de bijstand te beperken. Zo is een wachttijd ingevoerd, waarin jongere bijstandsaanvragers actief op zoek dienen te gaan naar scholing of werk. Pas daarna ontvangen zij eventueel een uitkering en is re-integratie aan de orde.

Instroom in re-integratietrajecten naar leeftijd

Instroom in re-integratietrajecten naar leeftijd

Ouderen hebben kleinere kans op een baan na re-integratie

De kans op een baan na het re-integratietraject vermindert met de leeftijd. In 2012 had van de jongeren tot 27 jaar 43 procent na afloop van het traject betaald werk. Onder de 55- tot 65-jarigen was dit 16 procent. Mannen hebben met 35 procent een iets grotere kans om na het traject aan het werk te komen dan vrouwen, van wie 30 procent na afloop werk had.

In 2012 had 33 procent van alle deelnemers na re-integratie werk gevonden. In 2010 lag dat met 36 procent iets hoger.

Uitstroom uit re-integratietrajecten naar werk

Uitstroom uit re-integratietrajecten naar werk

Jeremy Weidum

Bron: Rapport Labour Market Policy Database 2011 en 2012