Participatiebudget

Het participatiebudget, dat per 1 januari 2009 door het Rijk beschikbaar is gesteld, heeft als doel maatschappelijke participatie van mensen te bevorderen, onder meer door het gemakkelijker te maken een baan te vinden. Gemeenten bepalen gedeeltelijk zelf hoe zij het participatiebudget inzetten, zoals bijvoorbeeld welke mensen zij een aanbod voor arbeidsre-integratie doen en hoe dat aanbod eruit ziet. In 2010, 2011 en 2012 was er voor het participatiebudget respectievelijk 1,9 miljard, 1,7 miljard en 1 miljard euro beschikbaar. Het grootste deel van het participatiebudget gaat op aan re-integratietrajecten. In 2012 ging het om 73 procent.