Inflatie daalt licht naar 1,5 procent

  • Pakketreizen en voeding verlagen inflatie
  • Benzine verhoogt inflatie
  • Inflatie eurozone stijgt

De inflatie is in november licht gedaald naar 1,5 procent. In oktober waren de prijzen voor consumenten gemiddeld nog 1,6 procent hoger dan een jaar eerder. Dit blijkt uit cijfers van het CBS.

De inflatie daalde vooral door de prijsontwikkeling van pakketreizen naar het buitenland. Het is gebruikelijk dat pakketreizen goedkoper worden in november, maar in 2013 was de daling groter dan in 2012. Dit had een drukkend effect op de inflatie. Voedingsmiddelen zorgden ook voor een lichte verlaging van de inflatie. De prijsontwikkeling van benzine had daarentegen een opwaarts effect op de inflatie.

De inflatie volgens de Europees geharmoniseerde methode (HICP) daalde in Nederland naar 1,2 procent. Dit is 0,1 procentpunt lager dan in oktober. Volgens Eurostat steeg de inflatie in de eurozone van 0,7 procent in oktober naar 0,9 procent in november. Het verschil tussen de inflatie in Nederland en in de eurozone loopt al vanaf juni terug.