Verdere daling aantal vacatures

Eind juni 2013 stonden er 91 duizend vacatures open. Zo laag is het aantal vacatures al tien jaar niet geweest. Er waren 6 duizend vacatures minder dan eind maart. De daling is toe te schrijven aan teruggelopen vraag naar personeel vanuit het bedrijfsleven. Bij particuliere bedrijven stonden eind juni 83 duizend vacatures open, bij de overheid 8 duizend. De cijfers zijn gecorrigeerd voor seizoeneffecten.

Het aantal vacatures per duizend banen, de zogenaamde vacaturegraad, is een indicator voor de spanning op de arbeidsmarkt. De vacaturegraad daalde iets. In juni stonden op elke duizend banen 12 vacatures open, tegen 13 eind maart.

De arbeidsmarkt was in het tweede kwartaal van 2013 minder dynamisch dan een jaar eerder. Er ontstonden 162 duizend vacatures. Dit zijn er 17 duizend minder dan een jaar eerder. Verder werden er in het tweede kwartaal 162 duizend vacatures vervuld. Dit zijn er 19 duizend minder dan in het tweede kwartaal van 2012.

Aantal vacatures, seizoengecorrigeerd

Aantal vacatures, seizoengecorrigeerd

Vacature-indicator in september weer verbeterd

De vacature-indicator geeft een snelle indicatie over het verdere verloop van de vacatures in het bedrijfsleven. Deze indicator verbeterde in september, net als in de voorgaande maanden. Er zijn echter nog altijd meer pessimisten onder de ondernemers dan optimisten.

Vacature-indicator

Vacature-indicator

Meer cijfers staan op de themapagina Arbeid en sociale zekerheid.

Voor meer conjunctuurinformatie zie: conjunctuurbericht.

Meer informatie over de vacature-indicator is opgenomen in de methodebeschrijving.