Zeven op de tien gebruiken sociale media

In 2012 waren zeven op de tien Nederlandse internetgebruikers van 12 jaar en ouder actief op sociale media. Vooral sociale netwerken zoals Facebook en Twitter zijn populair. Bijna alle jongeren zijn hierop te vinden. Vrijwel nergens in de Europese Unie is het aandeel gebruikers van sociale media zo groot als in Nederland.

Bijna alle jongeren op sociale media

In 2012 maakte ongeveer 90 procent van de Nederlanders van 12 jaar en ouder gebruik van internet. Van deze internetters was 70 procent actief op sociale media. Sociale netwerken als Facebook en Twitter zijn het populairst. Ruim de helft (56 procent) is hierop actief. Chatsites wordt door 35 procent gebruikt en professionele netwerksites zoals LinkedIn door 22 procent. 

Vrijwel alle Nederlandse jongeren zijn actief op sociale netwerken of andere vormen van sociale media: 93 procent van de 12- tot 18-jarigen en 98 procent van de 18- tot 25-jarigen. Het sociale-mediagebruik is sterk leeftijdsgebonden. Het daalt van 87 procent onder de 25- tot 35-jarige internetgebruikers tot 18 procent onder de 75-plus internetters. In 2012 maakte ruim een op de drie personen van 75 jaar en ouder gebruik van internet. 

Sociale-mediagebruik naar leeftijd, 2012

Sociale-mediagebruik naar leeftijd, 2012

Nederland in Europese top drie sociale-mediagebruik

In 2011 – het meest recente jaar waarvoor Europese cijfers beschikbaar zijn – maakte gemiddeld 40 procent van alle EU-burgers van 16 tot 75 jaar gebruik van sociale media. In Nederland was dat aandeel ruim 60 procent. Daarmee behoort Nederland samen met Denemarken en Zweden tot de top drie van landen met het grootste aandeel sociale-mediagebruikers. Dit aandeel is ook beduidend groter dan in onze buurlanden België en Duitsland.

Gebruik van sociale media in een aantal EU-landen, 2011

Gebruik van sociale media in een aantal EU-landen, 2011

Math Akkermans

Bronnen: