Europese cijfers sociale-mediagebruik

De Europese cijfers over het sociale-mediagebruik in Nederland zijn niet vergelijkbaar met de eerder in dit artikel beschreven Nederlandse cijfers omdat de Europese cijfers betrekking hebben op een beperktere leeftijdsgroep (16 tot 75 jaar in plaats van 12 jaar en ouder). Bovendien is het percentage sociale-mediagebruikers in de Europese vergelijking uitgedrukt als aandeel van alle personen van 16 tot 75 jaar en niet als aandeel van alleen internetgebruikers. Ten slotte is 2011 het meest recente jaar waarvoor Europese cijfers beschikbaar zijn.
Terug naar artikel