Redenen voor beëindiging van baan

Per 2013 is aan de Enquête Beroepsbevolking (EBB) een vraag toegevoegd om de redenen te achterhalen voor het stoppen met werken. Aan personen die geen werk meer hebben terwijl ze drie maanden eerder nog tot de werkzame beroepsbevolking behoorden, wordt gevraagd wat zij zien als de belangrijkste reden waarom ze niet meer bij hun werkgever in dienst zijn. De volgende antwoordcategorieën worden onderscheiden:

  • Werk verviel / bezuinigingen
  • Contract was tijdelijk
  • Arbeidsconflict
  • De zorg voor gezin / huishouden
  • Opleiding of studie
  • (Pre)pensioen / hoge leeftijd
  • Ziekte / arbeidsongeschiktheid
  • Geen van deze

Bij de antwoordcategorie  ‘werk verviel/bezuinigingen’ gaat het erom dat het werk is komen te vervallen. Dit kan zijn als gevolg van bezuinigingen, maar bijvoorbeeld ook vanwege een reorganisatie of een faillissement.