Longziekten

Ziekten van de ademhalingsorganen (ICD10-codes: J00-J99).