Vakantie

Onder een vakantie wordt verstaan een verblijf buiten de eigen woning voor ontspanning of plezier met minstens één overnachting. Het gaat daarbij zowel om binnen- als buitenlandse vakanties. Ook het logeren bij familie, vrienden of kennissen in het buitenland valt onder het begrip vakantie. Een verblijf bij familie, vrienden of kennissen in Nederland telt echter niet mee, tenzij de bewoners de hele tijd of de meeste dagen afwezig waren.

Onder een lange vakantie wordt een vrijetijdsperiode verstaan met tenminste vier opeenvolgende overnachtingen. Een korte vakantie is een vakantie met tenminste één en ten hoogste drie opeenvolgende overnachtingen.