Ongeveer 5 900 Kroaten in Nederland

Op 1 juli 2013 treedt Kroatië als 28e land toe tot de Europese Unie. In Nederland wonen ongeveer 5 900 Kroaten. De meesten zijn tussen 1990 en 2001 naar Nederland gekomen toen Joegoslavië uiteenviel en de regio door een burgeroorlog werd getroffen. In de leeftijdsopbouw van de in Kroatië geboren immigranten - vooral veertigers en nauwelijks kinderen  - is deze immigratiegolf terug te zien.

Eén op de negen voormalig Joegoslaven is Kroaat

Van alle 53 duizend (voormalig) Joegoslaven die op 1 januari 2011 in Nederland woonden, heeft het CBS de geboorteregio achterhaald en vastgesteld binnen welk land die regio tegenwoordig valt. Bijna de helft van deze 53 duizend personen komt uit een stad of dorp in het huidige Bosnië-Herzegovina. Zo’n 19 procent is uit Servië afkomstig en 11 procent uit Kroatië.

Personen geboren in voormalig Joegoslavië, naar herkomstland per 1 januari 2011

Personen geboren in voormalig Joegoslavië, naar herkomstland per 1 januari 2011

Van Kroatië naar Nederland

Van de Kroaten die op 1 januari 2011 in Nederland woonden, kwam een groot deel begin jaren negentig naar Nederland. Tot en met 2003 kwamen er meer mensen uit Kroatië naar Nederland dan andersom.  Nadien is het aantal immigranten uit Kroatië ongeveer gelijk aan het aantal emigranten naar Kroatië. Aangezien de overgrote meerderheid van de migranten van en naar Kroatië in Kroatië geboren is (ongeveer 80 procent), is het aantal in Kroatië geboren personen dat in Nederland woont sinds 2004 min of meer stabiel.

Migratie van en naar Kroatië

Migratie van en naar Kroatië

Vooral veertigers

De sterke migratiepieken van Kroaten naar Nederland zijn terug te zien in hun huidige leeftijdsopbouw. Maar liefst een kwart van de in Kroatië geboren personen  in Nederland is veertiger, terwijl slechts 16 procent van de Nederlandse bevolking in deze leeftijdscategorie valt. Blijkbaar zijn veel van hen begin jaren negentig als twintiger naar Nederland gekomen. Van de in Kroatië geboren immigranten is slechts 5 procent jonger dan 20, ten opzichte van bijna een kwart van de Nederlanders. Oudere Kroaten komen iets vaker voor, mede vanwege de arbeidsmigratie in de jaren zeventig: iets minder dan één op de vijf geboren Kroaten is 60 jaar of ouder. Van alle Nederlanders is 22 procent 60 jaar of ouder.

Leeftijdsopbouw van geboren Kroaten en de Nederlandse bevolking, 1 januari 2011

Leeftijdsopbouw van geboren Kroaten en de Nederlandse bevolking, 1 januari 2011

Lydia Geijtenbeek en Han Nicolaas

Bron: