Geboorteregio (voormalig) Joegoslaven

Voor slechts een gedeelte van de personen die zijn geboren in één van de herkomstlanden van het voormalig Joegoslavië staat in de Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens (GBA) als geboorteland één van de huidige nieuwe staten geregistreerd, die zijn ontstaan na het uiteenvallen van Joegoslavië in 1991/1992. Voor het overgrote deel staat als geboorteland ‘voormalig Joegoslavië’ geregistreerd. Om ook deze laatste groep in te kunnen delen naar de huidige staten, is gebruik gemaakt van een toedelingsmethode op basis van de geboorteplaats van deze personen.