Export krimpt

Het volume van de uitvoer van goederen was in april 2,7 procent kleiner dan een jaar eerder. Een exportkrimp is na oktober 2011 niet meer voorgekomen. Het volume van de invoer nam in april met 0,2 procent af. In maart was er een vergelijkbare afname. De volumecijfers zijn gecorrigeerd voor werkdageffecten.

De waarde van de goederenuitvoer kwam uit op 34,6 miljard euro. Dat is 1,9 procent minder dan een jaar eerder. De invoerwaarde kromp met 0,7 procent tot 31,1 miljard euro. Het handelsoverschot bedroeg 3,5 miljard euro. Dat is 0,4 miljard euro minder dan in april 2012. De waardecijfers zijn niet gecorrigeerd voor werkdageffecten. April telde in 2013 een werkdag meer dan in 2012.

De in- en uitvoerwaarde van grondstoffen en minerale brandstoffen en van machines en vervoermaterieel was lager dan een jaar eerder. Bij voeding en dranken was daarentegen de handelswaarde fors hoger.

De uitvoer naar niet-EU-landen nam flink in waarde af, terwijl de uitvoer naar EU-landen vrijwel gelijk bleef.

De in- en uitvoerprijzen waren voor de tweede maand op rij lager dan een jaar eerder. Daarbij speelt de lagere olieprijs een belangrijke rol. De uitvoerprijzen waren 1,9 procent lager, de invoerprijzen 3,2 procent. De ruilvoet van de buitenlandse goederenhandel is daarmee ten opzichte van april 2012 verbeterd.

De Exportradar van juni toont een gemengd beeld. In de Exportradar van mei waren de omstandigheden voor de export nog iets verslechterd.

Uitvoer goederen (werkdaggecorrigeerd volume)

Uitvoer goederen (werkdaggecorrigeerd volume)

Meer cijfers staan op de themapagina Internationale handel.

Voor meer conjunctuurinformatie zie: conjunctuurbericht.