Afgesloten en geregistreerde hypotheekschuld

Op basis van deze gegevens is niet uit te rekenen hoeveel huishoudens blijven zitten met een restschuld als zij de woning zouden verkopen. In dit artikel wordt uitgegaan van het afgesloten hypotheekbedrag. Als huishoudens al een deel van de aflossingsvrije hypotheek hebben afgelost zal de echte schuld lager zijn dan het afgesloten hypotheekbedrag.

In het artikel ‘Eigen woning van ruim één miljoen huishoudens onder water’ van 21 maart 2013 is berekend dat van ruim één miljoen huishoudens de waarde van de woning lager was dan de geregistreerde fiscale hypotheekschuld. In dat artikel is het opgebouwde vermogen dat bedoeld is om aan het einde van de looptijd de hypotheek af te lossen niet meegenomen. Het opgebouwde vermogen is namelijk niet per huishouden beschikbaar. Wordt het opgebouwde vermogen wel meegenomen, dan zal het aantal huishoudens dat onder water staat lager zijn. Als huishoudens de aflossingsvrije hypotheek aflossen, is de geregistreerde hypotheekschuld lager. De geregistreerde hypotheekschuld zal dan ook lager zijn dan het afgesloten hypotheekbedrag.