Welvaartsverschillen in Europa

Welvaart is voor dit artikel berekend als het bruto binnenlands product (bbp) per hoofd van de bevolking, gecorrigeerd voor prijsniveaus. Verschillen in prijsniveaus verzachten de verschillen in welvaart. In landen met het laagste bbp per inwoner zijn de prijzen het laagst. In deze landen kan voor het zelfde bedrag meer gekocht worden. Om voor verschillen in prijsniveaus te corrigeren, zijn koopkrachtpariteiten gebruikt. Een koopkrachtpariteit geeft de verhouding weer tussen de hoeveelheid van de ene valuta en de hoeveelheid van een andere valuta die nodig is om eenzelfde mandje van goederen en diensten te kopen.

De indices geven de relatieve welvaart van een land ten opzichte van het Europese gemiddelde weer. Landen met indices hoger dan 100 procent, hebben relatief meer welvaart per hoofd bevolking, dan gemiddeld in Europa, indices onder 100 procent hebben relatief minder welvaart per hoofd bevolking.