Welvaartsverschillen in Europa kleiner

In de Europese Unie is Nederland in 2011 het op één na welvarendste land. Luxemburg is het meest welvarend, Bulgarije en Roemenië het minst. De verschillen in welvaart tussen de EU-landen zijn in vergelijking met 1995 minder geworden. Vooral het verschil in welvaart tussen de Oost-Europese landen en de rest van Europa is kleiner geworden.

Nederland op tweede plaats

Nederland is in 2011 het op één na welvarendste land. Per hoofd van de bevolking zijn Nederlanders ruim 30 procent welvarender dan de gemiddelde inwoner van de Europese Unie. In 1995 nam Nederland nog de zevende plaats in van welvarendste landen. In Nederland groeide het bruto binnenlands product in de periode 1995–2011 bovengemiddeld, terwijl het prijsniveau relatief gezien minder hard steeg. Luxemburg is het welvarendst en heeft tussen 1995 en 2011 ook de grootste welvaartstap gemaakt.

Flinke welvaartsgroei in Oost-Europa

De verschillen in welvaart tussen de EU-landen zijn in vergelijking met 1995 geleidelijk kleiner geworden. Ierland heeft de grootste schommelingen in relatieve welvaart doorgemaakt. Na sterke groei tot 2007 daalde het welvaartsniveau daarna scherp door de crisis, maar nog steeds is de Ier ongeveer 30 procent welvarender dan de gemiddelde EU-burger.
De welvaart van Oost-Europese landen is sinds 1995 gestaag richting het EU-gemiddelde gegroeid. De toename van welvaart is vooral te zien in de jaren vóór en in de eerste jaren van het EU-lidmaatschap. Toch zijn deze landen nog altijd aanzienlijk minder welvarend dan de West- en Zuid Europese landen. De Baltische staten zijn snel welvarender geworden. In 1995 was de welvaart in Estland en Litouwen nog een derde van het EU-gemiddelde, dankzij de sterke economische groei is de welvaart in 2011 gegroeid tot twee derde van het gemiddelde van de EU.

Welvaart in Zuid-Europese landen valt terug

In de jaren voor de crisis was Griekenland al tot vlak onder het gemiddelde welvaartsniveau van de EU gezakt. Sindsdien hebben de Grieken hun relatieve welvaartsniveau sterk zien dalen. De laatste twee jaar nam dit ten opzichte van het EU-gemiddelde zelfs met 15 procent af.
In 1995 waren Italianen nog 20 procent welvarender dan de gemiddelde Europeaan, in 2011 zaten ze op het EU-gemiddelde. De groei van het bbp per hoofd hield gelijke tred met Europa, een stijgend prijspeil zorgde voor een relatief lagere welvaart.

Bbp per hoofd in de EU t.o.v. EU-gemiddelde (gecorrigeerd voor verschillen in prijsniveaus)

Bbp per hoofd in de EU t.o.v. EU-gemiddelde (gecorrigeerd voor verschillen in prijsniveaus)

Michel van Kooten en Sidney Vergouw