Lichte groei export

Het volume van de uitvoer van goederen was in februari 3 procent groter dan een jaar eerder. De laatste vijf maanden ligt de uitvoergroei tussen de 3 en 6 procent. Het volume van de invoer nam in februari met 1 procent toe. Dit is de laagste groei in ruim een jaar. De volumecijfers zijn gecorrigeerd voor werkdageffecten.

De waarde van de goederenuitvoer kwam uit op 35,0 miljard euro. Dat is ongeveer evenveel als een jaar eerder. De invoerwaarde kromp met ruim 3 procent tot 31,1 miljard euro. Het handelsoverschot bedroeg 3,9 miljard euro. Dat is 1,0 miljard euro meer dan in februari 2012. De waardecijfers zijn niet gecorrigeerd voor werkdageffecten. Februari telde in 2013 een werkdag minder dan in 2012.

De invoerwaarde van voeding, dranken, grondstoffen en minerale brandstoffen was hoger dan een jaar eerder. Ook de uitvoer van voeding, dranken en chemische producten nam toe. De invoer uit niet-EU-landen nam in waarde sterk af, terwijl de invoer uit EU-landen juist toenam.

De uitvoerprijzen waren gelijk aan die van een jaar eerder. De invoerprijzen lagen 0,2 procent hoger. De ruilvoet van de buitenlandse goederenhandel is daarmee ten opzichte van februari 2012 iets verslechterd.

De Exportradar toont in april 2013 een wisselend beeld. In de voorgaande maanden was dit ook al het geval.

De in dit bericht gepubliceerde cijfers zijn bijgesteld ten opzichte van het eerder gepubliceerde bericht over de internationale handel van 15 april 2013. De bijstellingen zijn een gevolg van nieuwe en meer uitgebreide informatie.

Uitvoer goederen (werkdaggecorrigeerd volume)

Uitvoer goederen (werkdaggecorrigeerd volume)

Meer cijfers staan op de themapagina Internationale handel.

Voor meer conjunctuurinformatie zie: conjunctuurbericht.