Minder nieuwe schuldsaneringen in 2012

In 2012 zijn 13,8 duizend personen toegelaten tot de wettelijke schuldsanering. Na twee jaar van sterke stijging is dit aantal in 2012 licht gedaald. Drie kwart van de in 2012 beëindigde schuldsaneringen eindigde schuldenvrij.

Vooral minder privépersonen

In 2012 heeft de rechter 11,3 duizend privépersonen en 2,4 duizend zelfstandige ondernemers toegelaten tot het wettelijke schuldsaneringstraject. Het totaal van 13,8 duizend ligt 7 procent lager dan het jaar ervoor. De daling is het sterkst bij privépersonen. In 2010 en 2011 steeg het aantal schuldsaneringen nog flink, met bijna 30 procent per jaar. De ontwikkeling in 2012 is opvallend, omdat door stijgende werkloosheid, meer faillissementen en dalende huizenprijzen meer mensen in de financiële problemen lijken te raken.

Uitgesproken schuldsaneringen

Uitgesproken schuldsaneringen

Relatief de meeste schuldsaneringen in Flevoland

In 2012 kwamen in Nederland 104 mensen per honderdduizend inwoners van 18 jaar of ouder in de schuldsanering terecht. Dat zijn er 8 minder dan in 2011. Er zijn grote verschillen tussen de provincies. In Flevoland en Groningen zijn de afgelopen vijf jaar relatief de meeste, in Gelderland en Utrecht de minste mensen jaarlijks tot de schuldsanering toegelaten. In 2012 liep het aantal uiteen van 55 per honderdduizend inwoners in Utrecht, tot 222 in Flevoland.

Schuldsaneringen per provincie

Schuldsaneringen per provincie

Drie kwart na ruim 3 jaar schuldenvrij

In 2012 zijn bijna 10 duizend schuldsaneringstrajecten beëindigd. Hiervan eindigde 73 procent met een zogenaamde schone lei: de rechter scheldt de schuldenaar het resterende deel van zijn schulden kwijt. Dit aandeel neemt sinds vorig jaar af, nadat het jarenlang toenam. De trajecten die in 2012 werden beëindigd duurden gemiddeld 3 jaar en 3 maanden. Een klein deel eindigt na het bereiken van een akkoord met de schuldeisers of door een faillissement. In bijna 20 procent van de gevallen is de schuldsanering mislukt of beëindigd door andere redenen, zoals het niet houden aan de voorwaarden of het krijgen van een erfenis. Eind 2012 zaten bijna 40 duizend personen in de schuldsanering.

Beëindigde schuldsaneringen naar wijze van beëindiging

Beëindigde schuldsaneringen naar wijze van beëindiging

Mark Vlemmings

Bronnen: