Inkomen

Het besteedbaar inkomen van het huishouden in 2010, gecorrigeerd voor verschillen in grootte en samenstelling van het huishouden. Op deze wijze zijn de welvaartsniveaus van huishoudens onderling vergelijkbaar. Er is ingedeeld in vijf 20%-inkomensgroepen. De gegevens komen uit het Sociaal Statistisch Bestand van het CBS.