Landelijke premies

De werkgeverspremie voor de werkloosheidswet kwam in 2012 op 4,55 procent met een franchise van 17 229 euro. In 2013 is in het kader van de uniformering van het loonbegrip de franchise komen te vervallen en is de premie gedaald naar 1,7 procent. De werkgeversbijdrage in de WAO/WIA basispremie is gedaald met 0,4 procentpunt naar 4,65 procent. Daarnaast is de wettelijke inkomensafhankelijke werkgeversbijdrage in de ziektekosten van 7,1 procent verhoogd naar 7,75 procent en is deze bijdrage een werkgeversheffing geworden.