Bonussen

Dit zijn incidentele toeslagen die niet vastgelegd zijn in de arbeidsovereenkomst, zoals bonussen en prestatiebeloningen. In deze publicatie worden deze incidentele toeslagen nader belicht, onder de algemene noemer ‘bonussen’. Het gaat dan om het jaartotaal aan uitbetaalde incidentele toeslagen.
Werknemers in Nederland krijgen naast hun periodieke contractloon ook bijzondere beloningen. Deze bestaan uit vakantiegeld en overeengekomen en incidentele toeslagen. De overeengekomen toeslagen liggen vast in de arbeidsovereenkomst. Dit kan zowel een individuele overeenkomst als een cao zijn. Het gaat hier om eindejaarsuitkeringen, 13e maanden, gratificaties en dergelijke. Daar bovenop komen dan nog de incidentele toeslagen.
De jaarbonus van werknemers is het jaartotaal aan uitbetaalde incidentele toeslagen per bedrijfstak, gedeeld door het arbeidsvolume. Omdat bedrijfstakken kunnen verschillen in verdeling naar voltijd- en deeltijdbanen, is deze benadering gekozen in plaats van middeling per baan.  Bij de verdeling van bonussen naar werknemers is wel per baan geanalyseerd.