Hogere bonus voor werknemers in 2011

In 2011 is de gemiddelde jaarbonus van werknemers met 5 procent gestegen. In de delfstoffenwinning en in de financiële dienstverlening werd de hoogste gemiddelde bonus uitbetaald. Bij de (semi-)overheid lagen de bonussen ruim onder het gemiddelde van 2 duizend euro.

Delfstoffenwinning hoogste gemiddelde bonus

De delfstoffenwinning stond in 2011 bovenaan met een gemiddelde bonus van 12,5 duizend euro per arbeidsjaar. Het is met 8 duizend banen een kleine bedrijfstak. Tweede was de financiële dienstverlening (onder meer banken, verzekeraars en pensioenfondsen) met een gemiddelde bonus van 7,1 duizend euro per arbeidsjaar. Hier gaat het om 260 duizend banen. Ook de relatief kleine energiesector had een hoge gemiddelde bonus.
De gemiddelde bonus bedroeg in 2011 ruim 2 duizend euro. Bij sectoren uit de (semi-)overheid zoals openbaar bestuur, zorg, onderwijs en cultuur lag de bonus ruim onder dit gemiddelde. Ook in de horeca en landbouw wordt weinig aan bonussen uitbetaald.

Gemiddelde bonus per arbeidsjaar, 2011

Gemiddelde bonus per arbeidsjaar, 2011

Toename gemiddelde bonus in bedrijfsleven

Bij de meeste bedrijfstakken steeg in 2011 de gemiddelde bonus. De energiesector had de grootste stijging. De bonussen stegen met 38 procent. Bij de waterwinning stegen de bonussen met 24 procent. Aan de andere kant staan branches met een krimp in bonussen, zoals openbaar bestuur en onroerend goed. Een afname deed zich ook voor in de bouw en de zorg.

Ontwikkeling gemiddelde bonus per arbeidsjaar, 2010-2011

Ontwikkeling gemiddelde bonus per arbeidsjaar, 2010-2011

Verdeling van de bonussen ongelijk

Gemiddeld leverde 3 procent van de werknemersbanen in 2011 een bonus van 5 tot 10 duizend euro op. Een kleine 2 procent ontving een jaarbonus van tussen 10 en 25 duizend en ruim een half procent een nog hogere bonus. De delfstoffenwinning had de meeste hoge bonussen. Een op de vijf banen was goed voor een bonus van tussen 10 en 25 duizend euro op jaarbasis, een op de negen had een nog hogere bonus. In de energiesector had een kwart van de banen een bonus van 5 tot 10 duizend euro.

Banen van werknemers met een bonus van 5 duizend euro of meer, 2011

Banen van werknemers met een bonus van 5 duizend euro of meer, 2011

Marjolijn Milot-Trijssenaar

Bron: Bonussen van werknemers, per arbeidsjaar en per baan, 2011