Hoofd- en bijbanen

Eén persoon kan gelijktijdig meerdere werknemersbanen hebben. De hoofdbaan van een persoon is hier gedefinieerd als de baan met het hoogste loon (bruto loon sociale verzekeringen) op jaarbasis. De bijbanen zijn de overige banen.