Tienersterfte sterk afgenomen sinds jaren 70

In de laatste tien jaar overleden in Nederland gemiddeld per jaar 373 jongeren van 10 tot 20 jaar. Bijna de helft van hen overlijdt door een niet-natuurlijke dood, waarbij sterfte door een verkeersongeval het meest voor komt. Sinds de jaren 70 is het aantal overleden tieners met drie kwart afgenomen, vooral door minder dodelijke verkeersongevallen.

Sterfte vooral bij oudere tienerjongens

In de periode 2002-2011 overleden 3,7 duizend jongeren van 10 tot 20 jaar. Dat komt neer op gemiddeld 18,8 overledenen per 100 duizend tieners per jaar. Bijna de helft van deze sterfgevallen zijn jongens van 15 tot 20 jaar, gemiddeld 170 per jaar. Meisjes van 10 tot 15 jaar hadden in deze periode de laagste sterfte, gemiddeld 50 per jaar.

Sterfte onder tieners, 2002-2011

Sterfte onder tieners, 2002-2011

Bijna helft heeft niet-natuurlijke doodsoorzaak

Bijna de helft van alle sterfgevallen onder tieners in 2002-2011 had een niet-natuurlijke doodsoorzaak. Voor jongens van 15 tot 20 jaar ligt dat aandeel op bijna 60 procent. Bij zowel jongens als meisjes gaat het dan meestal om een verkeersongeval. Jongere tieners overlijden vooral door een ongeval op de fiets, terwijl de oudere tieners overlijden door een ongeval op de bromfiets of in de auto. Onder de 15- tot 20-jarigen kwamen gemiddeld 38 gevallen per jaar van zelfdoding voor. Onder de jongere tieners was dit aantal veel lager, gemiddeld 7 per jaar.

Overleden tieners naar doodsoorzaak, 2002-2011

Overleden tieners naar doodsoorzaak, 2002-2011

Een vijfde sterfte jongste tieners door kanker

Van de natuurlijke doodsoorzaken is kanker de belangrijkste doodsoorzaak bij kinderen van 10 tot 20 jaar. In 2002-2011 stierf ruim 20 procent van de overleden 10- tot 15-jarigen en bijna 14 procent van de overleden 15- tot 20-jarigen aan een vorm van kanker. Bij zowel de jongste als de oudste tieners komt kanker van het lymfatisch systeem en bloedvormend weefsel het meeste voor. Hier valt bijvoorbeeld leukemie onder.

Verkeersongevallen niet langer belangrijkste doodsoorzaak onder tieners

Sinds de jaren 70 is het aantal sterfgevallen onder tieners afgenomen met ongeveer 75 procent, vooral door de sterke afname van dodelijke verkeersongevallen. Hierdoor overleden in 2011 meer tieners aan kanker dan aan een verkeersongeval. Begin jaren 70 overleden jaarlijks nog 25 op de 100 duizend tieners in het verkeer, wat neerkomt op bijna 600 tieners. In de laatste 5 jaar was dit afgenomen tot jaarlijks 3 op de 100 duizend tieners, ofwel gemiddeld 75 tieners. In 2011 overleden 3,3 op de 100 duizend tieners aan kanker, tegen 2,8 op de 100 duizend tieners aan een verkeersongeval.

Overleden tieners, 1969-2011

Overleden tieners, 1969-2011

Kim de Bruin

Bron: StatLine, Doodsoorzaken; korte lijst (belangrijke doodsoorzaken), leeftijd, geslacht