Export ruim 3 procent hoger in december

Het volume van de uitvoer van goederen was in december ruim 3 procent groter dan een jaar eerder. In oktober en november was dit circa 5 procent. Het volume van de invoer nam in december met 5 procent toe, ongeveer evenveel als in de voorgaande twee maanden. De volumecijfers zijn gecorrigeerd voor werkdageffecten.

De waarde van de goederenuitvoer kwam uit op 33,9 miljard euro. Dat is bijna 2 procent minder dan een jaar eerder. De invoerwaarde steeg met bijna 1 procent tot 30,6 miljard euro. Het handelsoverschot bedroeg 3,3 miljard euro. Dat is 0,8 miljard euro minder dan in december 2011. De waardecijfers zijn niet gecorrigeerd voor werkdageffecten. December had in 2012 twee werkdagen minder dan in 2011.

Zowel de invoer- als de uitvoerwaarde van minerale brandstoffen nam fors toe. De handel met EU-landen noteerde in waarde een kleine krimp, terwijl de handel met niet-EU-landen licht groeide.

De uitvoerprijzen waren 0,5 procent hoger dan een jaar eerder. De invoerprijzen lagen 0,7 procent hoger. De ruilvoet van de buitenlandse goederenhandel is daarmee ten opzichte van december 2011 iets verslechterd.

De Exportradar van februari toont een wisselend beeld. In januari verbeterden de meeste indicatoren nog.

De in dit bericht gepubliceerde cijfers zijn bijgesteld ten opzichte van het eerder gepubliceerde bericht over de internationale handel van 14 februari 2013. De bijstellingen zijn een gevolg van nieuwe en meer uitgebreide informatie.

Uitvoer goederen (werkdaggecorrigeerd volume)

Uitvoer goederen (werkdaggecorrigeerd volume)

Meer cijfers staan op de themapagina Internationale handel.

Voor meer conjunctuurinformatie zie: conjunctuurbericht.