Ruilvoet verslechtert iets

De ruilvoet van het goederenverkeer met het buitenland is in december 2012 iets verslechterd ten opzichte van december 2011. De prijzen van geëxporteerde goederen waren 0,5 procent hoger en die van geïmporteerde goederen 0,7 procent. December is de elfde maand op rij waarin de ruilvoet verslechterde ten opzichte van een jaar eerder. De verslechtering was wel kleiner dan in november.

Vooral de uitvoerprijzen van voedingsmiddelen waren hoger. Ook de invoerprijzen van deze producten waren hoger dan een jaar eerder, net als die van aardolie en chemische producten. Bij de basismetaalproducten was er sprake van lagere in- en uitvoerprijzen.

Ruilvoet

Ruilvoet

Meer cijfers staan op themapagina Internationale Handel.

Meer informatie over de ruilvoet is te vinden in het artikel “Ruilvoetontwikkeling goederenhandel buitenland”.

Voor meer conjunctuurinformatie zie: conjunctuurbericht.