Groei export vooral door wederuitvoer en hogere prijzen

De Nederlandse goederenexporteurs hebben in 2012 voor 431 miljard euro uitgevoerd. Nooit eerder was de exportwaarde zo hoog. De exportgroei in het afgelopen jaar is echter grotendeels te danken aan toename van de wederuitvoer en hogere prijzen.

Exportrecord zonder franje

In 2012 was de exportwaarde 22 miljard euro hoger dan in 2011, een toename van ruim 5 procent. Ruim 3 procent hiervan is toe te schrijven aan volumegroei en het resterende deel aan hogere afzetprijzen. Circa tweederde deel van de waardegroei van 22 miljard euro kwam voor rekening van wederuitvoer, waaraan we relatief weinig verdienen. Het resterende deel betreft uitvoer van eigen makelij. Daarvan groeide het volume slechts 0,5 procent.

Handel in minerale brandstoffen steeds belangrijker

De minerale brandstoffen, zoals aardgas, ruwe aardolie en aardolieproducten, zijn de belangrijkste exportproducten. In 2012 bedroeg de exportwaarde hiervan 83 miljard euro, ruim 15 miljard euro meer dan een jaar eerder. Van deze waardegroei was het wederuitvoerdeel ruimschoots groter dan de export van in Nederland geproduceerde goederen.

Ontwikkeling exportwaarde per productcategorie, 2011-2012

Ontwikkeling exportwaarde per productcategorie, 2011-2012

Toenemend belang landen buiten Europa

Buiten Europa werden vooral goede zaken gedaan in Azië (Singapore, China en Taiwan) en Midden- en Zuid-Amerika (Brazilië en Mexico). Het afgelopen jaar wist het niet-Europese gebied het aandeel in de exportgroei te verdubbelen naar 44 procent. Van de tien landen met de grootste toename qua exportwaarde zijn er vier Europees. De export naar Duitsland, al jaren onze belangrijkste handelspartner, groeide het sterkst. Er werd voor circa 5,7 miljard euro meer aan goederen naar Duitsland uitgevoerd, een toename van 5 procent. Dit komt vooral door een flink hogere wederuitvoer van minerale brandstoffen. Ook naar het Verenigd Koninkrijk, België en Rusland werd beduidend meer uitgevoerd.

Top 10 exportbestemmingen qua waardegroei, 2011-2012

Top 10 exportbestemmingen qua waardegroei, 2011-2012

Hans Draper en Pascal Ramaekers

Bron: