Rotterdam

Voor Rotterdam is de annexatie van de voormalige gemeente Rozenburg verdisconteerd in de categorie “Binnen VINEX-locaties”.