Onderwijsvolgende jongeren werken vaak in winkels

Winkelbediende en vakkenvuller zijn de populairste bijbanen van onderwijsvolgende jongeren. Onder jongens komt vakken vullen het meest voor, bij  meisjes staat winkelbediende op nummer één. In totaal hadden 871 duizend onderwijsvolgende jongeren in 2011 naast hun studie betaald werk voor 1 uur of meer per week.

Jongens vaak vakkenvuller naast school of studie

Winkelbediende, vakkenvuller en kelner of serveerster zijn de populairste bijbaantjes onder jongeren die regulier onderwijs volgen. Mannelijke onderwijsvolgenden verdienden in 2011 vooral bij als vakkenvuller of winkelbediende. Onder vrouwelijke scholieren of studenten stond winkelbediende duidelijk op nummer één (ruim 80 duizend bijbanen). Serveerster en kassamedewerkster waren respectievelijk een goede tweede en derde met beide ruim 50 duizend bijbanen.

Top tien bijbanen onderwijsvolgende jongeren (15 tot 25 jaar), 2011

Top tien bijbanen onderwijsvolgende jongeren (15 tot 25 jaar), 2011

Bijna zes op tien werkten minder dan anderhalve dag

In 2011 volgden ruim 1,5 miljoen jongeren onderwijs, tegen 1,2 miljoen tien jaar eerder. Van de onderwijsvolgende jongeren werkte 57 procent in 2011 ten minste 1 uur per week. Van hen hadden bijna zes op de tien, zo’n 495 duizend jongeren, een bijbaan van minder dan twaalf uur per week. Ruim een op de tien werkte 35 uur of meer per week. In de afgelopen tien jaar is het aandeel onderwijsvolgende jongeren met een deeltijdbaan van 12 tot 35 uur per week toegenomen van 28 naar 33 procent

Arbeidsduur onderwijsvolgende jongeren (15 tot 25 jaar)

Arbeidsduur onderwijsvolgende jongeren (15 tot 25 jaar)

Bijna vier op de tien grotere bijbanen zijn een vast dienstverband

Van de onderwijsvolgende jongeren die twaalf uur of meer per week werken, had 38 procent een vaste baan in 2011. Tien jaar geleden was dat nog 54 procent. Het aandeel grotere bijbanen met een flexibele arbeidsrelatie nam in deze periode bij deze groep juist toe.

Arbeidsrelatie onderwijsvolgende jongeren(15 tot 25 jaar) die twaalf uur of meer werken

Arbeidsrelatie onderwijsvolgende jongeren(15 tot 25 jaar) die twaalf uur of meer werken

Marjolein Korvorst

Bron: StatLine, Personen met of zonder startkwalificatie voor de arbeidsmarkt