552 bedrijven en instellingen failliet in december

Er zijn in december 552 bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) failliet verklaard. In november waren dit er 581.

Het aantal in een bepaalde maand uitgesproken faillissementen hangt nauw samen met het aantal zittingsdagen van de rechtbank in die maand. Dit kan van maand tot maand sterk fluctueren. Voor een beter beeld van de ontwikkeling wordt daarom doorgaans gekeken naar de ontwikkeling van het voortschrijdend driemaandsgemiddelde van het aantal faillissementen. Het voortschrijdend driemaandsgemiddelde kwam in december uit op 610. Het driemaandsgemiddelde schommelt al vijf maanden rond de 600.

In 2012 werden bijna 7400 bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) failliet verklaard. Dit is 19 procent meer dan in 2011. Niet eerder gingen er in een jaar zoveel bedrijven failliet. Zie voor meer informatie het persbericht over faillissementen in 2012.

Faillissementen van bedrijven en instellingen (excl. eenmanszaken)

Faillissementen van bedrijven en instellingen (excl. eenmanszaken)

Meer cijfers staan op de themapagina Veiligheid en recht.

Voor meer conjunctuurinformatie zie: conjunctuurbericht.