Werkgeversbijdrage in de ziektekosten

De wettelijke inkomensafhankelijke werkgeversbijdrage in de ziektekosten is met ingang van 2012 gewijzigd. Het maximum premiebedrag is verhoogd van 33 427 euro naar 50 064 euro. Tegelijkertijd is de premie met 0,65 procentpunt verlaagd naar 7,1 procent. De effecten voor de werkgever verschillen per werknemer. Het omslagpunt ligt ongeveer bij 36 500 euro. Boven dit punt nemen de kosten voor de werkgever ten opzichte van vorig jaar toe, onder deze grens dalen de kosten. De ontwikkeling van de werkgeverslasten kan hierdoor per cao verschillen.