Groei export hoger

Het volume van de uitvoer van goederen was in oktober 6 procent groter dan een jaar eerder. Daarmee is de groei van de uitvoer hoger dan in de voorgaande vier maanden. Het volume van de invoer nam in oktober eveneens met 6 procent toe. Ook deze groei is hoger dan in de maanden juni tot en met september. De volumecijfers zijn gecorrigeerd voor werkdageffecten.

De waarde van de goederenuitvoer kwam uit op 38,8 miljard euro. Dat is ruim 14 procent meer dan een jaar eerder. De invoerwaarde steeg met 15 procent tot 35,2 miljard euro. Het handelsoverschot bedroeg 3,6 miljard euro. Dat is 0,2 miljard euro meer dan in oktober 2011. De waardecijfers zijn niet gecorrigeerd voor werkdageffecten. Oktober had in 2012 twee werkdagen meer dan in 2011.

Zowel de invoer- als de uitvoerwaarde van grondstoffen en minerale brandstoffen nam fors toe. Ook was er een forse groei bij de invoer van chemische producten. De waarde van de export naar niet-EU-landen nam sterker toe dan de export naar EU-landen.

De uitvoerprijzen waren 2,2 procent hoger dan een jaar eerder. De invoerprijzen stegen met 2,9 procent. De ruilvoet van de buitenlandse goederenhandel is daarmee ten opzichte van oktober 2011 verslechterd.

De Exportradar van december 2012 toont een gemengd beeld. In de voorgaande twee maanden verslechterden de omstandigheden voor de export nog duidelijk.

Uitvoer goederen (werkdaggecorrigeerd volume)

Uitvoer goederen (werkdaggecorrigeerd volume)

Meer cijfers staan op de themapagina Internationale handel.

Voor meer conjunctuurinformatie zie: conjunctuurbericht.