Kleine bouwbedrijven minst getroffen door crisis

In het derde kwartaal van 2012 daalde de omzet in de bouw met ruim 4 procent in vergelijking met dezelfde periode een jaar eerder. Het aantal faillissementen steeg met 25 procent. Het aantal banen nam af met 17 duizend en kwam uit op 355 duizend. De omzetdaling was het minst bij de kleine bouwbedrijven.

Middenbedrijf krijgt zwaarste klappen

In de eerste negen maanden van 2012 daalde de omzet in de bouw met ruim 6 procent. In vergelijking met het topjaar 2008 is de omzetdaling ongeveer 15 procent. Het middenbedrijf kreeg de grootste klappen met een omzetverlies van ongeveer 25 procent. De omzet in het kleinbedrijf daalde met 2 procent. Het grootbedrijf leed een omzetverlies van 10 procent.

Omzet bouw naar omvang bedrijf

Omzet bouw naar omvang bedrijf

Grootste omzetverlies in burgerlijke en utiliteitsbouw

De bouwers van woningen en bedrijfsgebouwen boekten in de eerste negen maanden het grootste omzetverlies. Hun omzet daalde met 9 procent. De grootste daling, 12 procent, deed zich voor in het middenbedrijf.

Investeringen in infrastructuur zorgden ervoor dat de omzet in de grond- water- en wegenbouw in de eerste negen maanden van 2012 nog met bijna 2 procent groeide. De toename kwam geheel voor rekening van het grootbedrijf, dat een omzetstijging realiseerde van ruim 6 procent. In het klein- en middenbedrijf daalden de omzetten.

Bouwsom nieuwe opdrachten voor architecten

Bouwsom nieuwe opdrachten voor architecten

Sombere vooruitzichten

Nieuw werk lijkt voorlopig niet voorhanden voor de bouw. De verwachtingen voor met name de burgerlijke en utiliteitsbouw zijn negatief. In de eerste acht maanden daalde de totale bouwsom van de verleende bouwvergunningen voor nieuwbouw van woningen en bedrijfsgebouwen met maar liefst 24 procent.

Vooral de nieuwbouw van woningen en winkels zit in het slop. Het aantal bouwvergunningen daalde met respectievelijk 36 procent en 43 procent. Weinig perspectief biedt ook de ontwikkeling van de nieuwe ontwerpopdrachten van architecten. De waarde hiervan daalde in de eerste helft van 2012 met 10 procent.

Ron Duijkers

Bron: StatLine,