Maatregelen zorgtoeslag

De inkomensgrenzen voor de vaststelling van de hoogte van de zorgtoeslag worden van 2012 tot en met 2015 in vier stappen verhoogd, waardoor een toename van de standaardpremie minder doorwerkt in de uit te keren zorgtoeslag. Daarnaast speelt met ingang van 1 januari 2013 ook het vermogen een rol. Hierdoor hebben huishoudens met een laag inkomen, maar met veel vermogen, geen recht meer op zorgtoeslag.