Werklozen en zoekgedrag

Tot de werkloze beroepsbevolking behoren alle personen van 15 tot 65 jaar die zonder werk zijn, of met werk voor minder dan twaalf uur per week, die actief op zoek zijn naar betaald werk voor twaalf uur of meer per week en die daarvoor direct beschikbaar zijn.

De gegevens over zoekgedrag van werklozen gaan over de zoekactiviteiten die men in de vier weken voorafgaand aan de enquêtering heeft uitgevoerd. Tot deze zoekactiviteiten worden gerekend:
• personeelsadvertenties op het Internet doornemen;
• reageren op personeelsadvertenties op Internet;
• personeelsadvertenties, niet via Internet, doornemen;
• reageren op personeelsadvertenties, niet via Internet;
• informeren bij werkgevers;
• informeren bij familie, vrienden of relaties;
• informeren bij UWV WERKbedrijf;
• informeren of zich inschrijven bij een uitzendbureau;
• een open sollicitatiebrief schrijven;
• een bedrijfsdag bezoeken.